Solcellsbidrag

Solcellsbidrag, solcellsstöd, skattereduktion eller skatteavdrag för grön teknik eller rot-avdrag

Du som installerar solceller kan få skattereduktion för grön teknik, även kallad grön rot.

Du kan få ett avdrag på maximalt 50.000 kr per år och per person. Har din villa eller ditt fritidshus flera ägare kan varje person göra ett avdrag på upp till 50.000 kr var. Hur mycket skattereduktion du har rätt till beror på hur mycket skatt du har betalat och om du använt skattereduktionen tidigare under året. 

Avdraget görs på arbets- och materialkostnaderna. Övriga kostnader, exempelvis resor, inkluderas inte. Från och med den 1 januari 2023 höjs skattereduktionen för installation av grön teknik från 15 procent till 20 procent. De nya reglerna tillämpas på installationer som betalas efter den 31 december 2022. 

I vår offert och på fakturan som du betalar har vi redan gjort avdraget för grön rot åt dig. Därefter ansöker vi om ersättning från Skatteverket. Skulle ansökan inte gå igenom så fakturerar vi dig kvarstående belopp.

Läs mer om grön skattereduktion hos Skatteverket

Rotavdrag

Har du redan använt ditt skatteavdrag för grön teknik för året kan du göra ett rotavdrag på 30 procent på arbetskostnaden – runt 9 procent på totalkostnaden – för din solcellsinstallation. Du kan få rotavdrag på maximalt 50.000 kr per person och år och vi gör avdraget direkt på din faktura.

Meddela oss om du vill att vi ansöker om rotavdrag istället för skattereduktion för grön teknik när du beställer dina solceller.

Läs mer om rotavdrag hos Skatteverket

Det går inte att kombinera skattereduktionen för grön teknik med solcellsstöd eller vanlig rot.

Med hjälp av skatteverkets tjänst Räkna ut din skatt kan du göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det kan vara bra att göra om du använder både rotavdrag och skattereduktion för grön teknik under samma år.

Mer info om solceller

Skatteverket har mer information om vilka krav du och installationen måste uppfylla.

Relaterade produkter

Limträpergola

En av våra senaste produkter. Till skillnad från våra tidigare pergolor kommer denna variant att måttillverkas i limträ.

Aluminiumpergola Classic

Vår senaste pergola, Aluminiumpergola Classic, tillverkas precis som Premiumpergolan i robust och stilren aluminium. Denna pergola tillverkas enligt standardmått.

Pooltak

Aluna har 20 års erfarenhet när det kommer till att producera pooltak i premiumklassen. Tryck på knappen nedan för mer information.

Scroll to Top