Försäljningsvillkor

Ångerrätt

Ni har 14 dagars ångerrätt (från orderdatumet) på våra presentkort eller andra produkter som ej aktiverats för ert ordernummer. Med aktivering menas att ni skapat en inloggning i projektmappen (vilket initierar vårt förberedande arbete för ert ordernummer). När ni lägger en beställning så samtycker ni till att det inte finns någon ångerrätt när ni aktiverat ert ordernummer. Använd detta formulär för att ångra köp: https://utevision.se/angra-kop.html

Produkter/Presentkort

Med hänvisning till Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (läs lagen i helhet här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59) så erbjuder vi inte någon ångerrätt på våra filmer, visualiseringar samt presentkort som aktiverats. Utdrag från lagen:

11 §   Ångerrätt gäller inte för avtal som
   1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
   3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel

Sen eller utebliven återbetalning

Om ni inte har fått någon återbetalning efter att vi meddelat er ber vi dig först kontrollera ditt bankkonto igen. Kontakta sedan din bank eftersom det ibland tar lite tid innan återbetalningen krediteras. Om du har gjort detta och fortfarande inte har fått din återbetalning, ber vi dig kontakta oss på: support @ utevision.se

Produkter

Konstnärlig frihet

Vi gör vårt allra bästa för att följa era instruktioner för att skapa en animerad/filmatiserad visualisering av er framtidsvision. Vi levererar en fiktiv  visionsfilm – en dröm om framtiden, vi levererar inte en exakt virtuell kopia av er kompletta fastighet. Vi använder din(a) skiss(er), foton, samling av bilder etc som exempel och inspiration, vi skapar er filmvision med konstnärlig / artistisk frihet och återgivningen blir ej exakt efter era specifikationer och måttriktigheten är inte avgörande i vårt arbete. Vi gör såklart vårt bästa och ibland skapar vi en mycket bra likhet – men förvänta er inte att det ska vara en exakt matchning. Ofta använder vi standardiserade 3D-objekt (tex staket, växter, stolar, bord etc) för att skapa visualiseringen, dessa objekt kan skilja sig från era foton eller beskrivningar. Önskar ni mer exakthet i vårt arbete så kontaktar ni oss först för en diskussion om uppdraget och vi kommer överens om pris innan vi går vidare. Se våra exempelfilmer på hemssidan så ser ni vad som kan förväntas.

Ändringar

Ändringar som krävs då vi gjort uppenbara och grova fel i er film (som tydligt går bortom konstnärlig frihet) ingår såklart gratis. Om ni i framtiden  önskar ändra på saker som skiljer sig mot era ursprungliga direktiv så är ni välkomna att på nytt logga in i er projektmapp och ladda upp allt nytt material som beskriver ändringarna. När ni är nöjda med ert material så kontaktar ni oss inne i projektmappen genom att klicka på knappen “Vi är nöjda med filerna vi laddat upp, vänligen granska dem tack!” Vi granskar då önskade ändringar och återkommer med offert eller önskemål om mer information först. Först efter er acceptans av offerten påbörjar vi arbetet med ändringarna.

Scroll to Top