Solceller

Hur mycket kostar solceller och så mycket kan du spara

Vad kostnaden för solceller blir för just ditt tak beror på hur stort det är och hur avancerad design på solcellsanläggningen det kräver.   

Räkna på ditt tak för att få en första uppskattning på vad solceller skulle kosta dig och hur mycket du skulle kunna kan spara. Ser det intressant ut går du vidare genom att begära ett offertunderlag.

Hur mycket du kan spara beror på hur mycket din anläggning producerar. Produktionen varierar beroende på bland annat var i Sverige du bor, din takvinkel, åt vilket väderstreck dina solceller installeras och om ditt tak skuggas.

Du kan räkna med att minska dina elräkningar med minst en tredjedel. Dessutom får du betalt för och får göra skatteavdrag på den överskottsel som går ut på elnätet.

Finansiering och stöd för solceller

Du som investerar i solceller kan ansöka om skatteavdrag för grön teknik eller rot-avdrag. Hur mycket avdrag du har rätt till beror på hur mycket skatt du har betalat och om du använt något av avdragen tidigare under året.

Läs mer om grön rot och rot-avdrag

Solceller är lönsamt på många sätt.

Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el. Räkna med att minska dina elräkningar med minst en tredjedel.

Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år och man blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom man minskar sitt behov av köpt el.

Om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor kan man minska sin elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent.

Förutom sänkta elkostnader så kan du får betalt för den överskottsel som ditt hushåll inte använder och som matas in på elnätet.

Producerar du mer el än du använder kan du sälja din överskottsel, du kan tjäna flera tusen per år på att sälja din överskottsel. För en normalstor villa skulle det kunna bli en vinst på runt 5000 kronor per år.

Hur mycket du tjänar på dina solceller beror på flera faktorer såsom hur du finansierar din anläggning, om du får bidrag, hur mycket el ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Solceller har en livslängd på minst 25 år. Din investering betalar tillbaka sig själv långt tidigare. Även om du säljer huset tidigare kan du tjäna på att ha skaffat solceller eftersom de höjer värdet på ditt hus.

I genomsnitt har du betalat av din solcellsinvestering på ungefär 15 år. Man beräknar att solceller har en livslängd på minst 25 år, vilket betyder att den el som är egenproducerad blir gratis el under resterande livslängd.

Solceller höjer värdet på fastigheten

Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Solceller i sig är en investering som gör att huset blir mer attraktivt vid försäljning. Dessutom sänker de husets omkostnader.

Studien, som gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet, omfattar 8000 solcellsinstallationer i relation till 50 000 husförsäljningar under åren 2012-2018. Hänsyn är tagen till tomtarea, boarea, byggnadsår samt miljö- och socioekonomiska faktorer.

Läs studien från Sveriges lantbruksuniversitet här

Köpa solceller

Läs mer om att köpa solceller här

Se även det fantastiska sol-taket Roofit.Solar

Scroll to Top